Giấy phép sản xuất

Công ty GTL Power với Chứng chỉ Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001 và Chứng chỉ Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001 cho: “Thiết kế, sản xuất, tiếp thị và hỗ trợ kỹ thuật máy phát điện, tháp chiếu sáng, máy phát điện hàn, máy kéo với máy phát PTO và hệ thống phát điện lai.”

Bộ máy phát điện GTL tuân thủ luật pháp Châu Âu và đã được cấp chứng chỉ CE.

20190606144332_65420