Văn hóa công ty

Sứ mệnh của công ty /
Tập trung vào các thách thức và áp lực của khách hàng, cung cấp các giải pháp và dịch vụ sức mạnh và sức mạnh cạnh tranh, tiếp tục tạo ra giá trị tối đa cho khách hàng;


Tầm nhìn của công ty /
Tầm nhìn toàn cầu, và được công nhận là một công ty sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp thế giới;


Chính sách phát triển doanh nghiệp /
Thống nhất và tiến bộ, nghiên cứu và đổi mới, cải tiến quản lý, thiết lập thương hiệu;


Động lực phát triển doanh nghiệp /
Cải cách và đổi mới, độ chính xác của đội ngũ, sự hài lòng của nhân viên ;


Chất lượng người Gutai /
Chính trực như thông, kiên định như thép, bao dung như biển, hành động như gió.

vbutyjgh

bvnmyui

hgkhj

jhgkhj